nutace v šířce

nutace v šířce, změna sklonu ekliptiky vzhledem k rovníku, daná nutací.