nutace setrvačníku

nutace setrvačníku, kývavý pohyb osy těžkého setrvačníku v rovině určené okamžitou osou rotace. Velikost rozkyvu n. s. se s rostoucím počtem otáček setrvačníku zmenšuje.