nukleární magnetická rezonance

nukleární magnetická rezonance [-ty-], NMR - fyz. metoda používaná při určování struktury org. látek k identifikaci většiny přítomných atomů a k určení jejich vzájemných vztahů včetně detailní stereochemie.