nukleární medicína

nukleární medicína [-dy-], nukleární lékařství, jaderné lékařství - lék. obor využívající umělé radionuklidy (vyrobené v jad. reaktorech nebo na cyklotronech) k diagnostickým a léčebným účelům. Radionuklidy se buď aplikují přímo, nebo se používají ke značení látek určených k aplikaci (radiofarmak). Záření, které radionuklid v těle vysílá, lze zevně detegovat speciálními přístroji. To umožňuje posouzení funkce, uložení, popř. tvaru většiny orgánů lidského těla. Vyšetření je pro nemocného zcela nebolestivé. - Radionuklidy se využívají také k léčení nemocí, např. při hyperfunkci štítné žlázy nebo některých nádorových onemocnění. U těchto nemocných se aplikují dávky radionuklidů vyšší než v diagnostice. N. m. samostatným věd. oborem od 50. let 20. st.