nucená licence

nucená licence, příslušným orgánem vydané povolení, které opravňuje určitou osobu po určitou dobu a v určitém rozsahu užívat některé nehmotné statky (zejm. vynálezy a autorská díla) a které nahrazuje souhlas oprávněného subjektu k takovému užití; někdy (zejm. v mez. právu soukromém) bývá do pojmu n. l. zahrnována i licence zákonná.