nouze společná

nouze společná, stav, kdy obětování věci či vynaložení nákladu v zájmu odvrácení větší škody ze stejného důvodu hrozící více osobám zakládá povinnost každému, komu z toho vznikl prospěch, poskytnout poškozenému poměrnou náhradu.