noumenon

noumenon [řec.], pojem ideal. filoz. označující původně to, co bylo na rozdíl od fenoménu poznatelné pouze rozumem (poprvé rozlišil noumena a fenomena Platón). Pojem n. je typický pro učení obj. idealismu. Důležitou úlohu má tento pojem v Kantově filoz., kde označuje ,,věc o sobě".