nototisk

nototisk, obecný název pro tisk hudebnin a not kteroukoliv tiskovou tech.; přesněji notografie, tech. ručního rytí zinkových desek s obsahem hudebním. Vyrytá deska slouží jako podklad, ze kterého se snímají korekturní otisky a později otisky na průhledném materiálu, které slouží jako diapozitivy pro kopii na ofsetové desky, ze kterých se tiskne. V souč. je téměř výhradní tech. tisku not ofsetový tisk. Nejst. známé n. jsou z 2.pol. 15.st. Prvním č. tiskem je bratrský zpěvník z 1531 pro něm. členy jednoty bratrské (tištěny pouze notové linky, noty dopisovány ručně); vlastní n. doložen od 1541 v č. bratrském Rohově kancionálu .