nosofobie

nosofobie [-zo-, řec.], nosophobia porucha myšlení a emocí charakterizovaná chorobným strachem z onemocnění. Na rozdíl od hypochondra se nosofob nemocen necítí, je však přesvědčen, že je nemocí mimořádně ohrožen.