nonkonformita

nonkonformita, sociol. chování, které je zaměřeno proti normám a cílům dané skupiny nebo spol.; postoj neuznávání, přehlížení těchto norem nebo odporu vůči nim. Např. nonkonformní osoba. Opak konformita, konformní osoba. V.t. konformismus.