non sequitur

non sequitur [nón sekvi-, lat. neplyne], formální chyba, týkající se deduktivního usuzování, jestliže závěr neplyne log. z premis, ač byly vzaty všechny premisy v úvahu. Taková úvaha tedy může, ale nemusí vést od pravdivých premis k nepravdivému závěru.