non plus ultra

non plus ultra [nón -rá, lat.], nic lepšího nad to, nepřekonatelné, nepředstižitelné; též ironicky: rošťák non plus ultra.