nokturno

nokturno [it.], noční hudba - a) v 18.st. vícevětá instrumentální skladba s komorním obsazením; obdoba serenády nebo kasace; b) v 19.st. charakteristická klavírní skladba lyrické nálady (J. Field, F. Chopin); c) též vokální skladba podobného rázu.