noetika

noetika [-ty-, řec.], gnozeologie, epistemologie - filoz. termín označující teorii poznání.