nodus

nodus [lat.] 1. výtv. umění kulovitý článek na dříku bohoslužebných nádob (např. kalichu); 2. bot. viz uzlina.