nobilita

nobilita [lat. nobilitas], privilegovaná vrstva občanů ve starověkém Římě, která se postupně vytvořila z patriciů a bohatých plebejů. Ekonomicky se opírala zejm. o pozemkové vlastnictví. Jejím polit. představitelem byl senát. Příslušníci n. bývají v pramenech ze sklonku řím. republiky označováni jako optimáti.