nobelium

nobelium podle A. B. Nobela, No, chem. prvek skupiny aktinoidů, resp. transuranů; at. číslo 102, radioakt., nejstálejší izotop 254No, poločas rozpadu 3 s; uměle připraven 1956.