noční můra

noční můra, úleková reakce dostavující se v určité fázi spánku (obvykle l. až 2. hodinu), charakterizovaná pocity děsu, dušnosti (nedostatku vzduchu) a celkové bezmocnosti. Obsahem mohou být velmi živé snové obrazy, jejichž návrat do vědomé vzpomínky je provázen prožitkem hrůzy (nikoliv úzkosti) a děsu; většinou však po n. m. následuje amnézie na snový obsah. N. m. se vyskytuje často u dětí, v dospělosti při některých tělesných obtížích a silných psychických otřesech (patol. zafixovaný pocit viny). - Výraz n. m. je většinou chápán jako synonymum termínu pavor nocturnus , občas je mu přičítán širší či užší význam. V.t. děs noční.