nikotinová kyselina

nikotinová kyselina, niacin - vitamín ze skupiny B-komplexu, PP-faktor (pellagra-preventive factor), 3-pyridinkarboxylová kyselina. Vyskytuje se zejm. v obilovinách, kvasinkách, játrech a ledvinách. N. k. a její amid (nikotinamid, niacinamid) jsou prekurzory koenzymů nikotinamidadenindinukleotidu (NAD) a nikotinamidadenindinukleotidfosfátu (NADP). N. k. se používá v lékařství.