nickamínek

nickamínek, mondmilch - speleologie bílá, kašovitá (amorfní), vápnitá uloženina, složená z kalcitu, magnezitu aj. Vytváří bílou, hustou suspenzi v podobě mléka, pokrývající stěny i dno jeskyní.