neverbální komunikace

neverbální komunikace [-ny-], nonverbální komunikace - proces dorozumívání mezi jedinci (skupinami) neslovními (mimoslovními) prostředky, tj. gesty, mimikou, celkovým chováním ap. Specifickým druhem n. k. je metakomunikace.