nacionalismus

nacionalismus, [-z-, lat.] též nacionalizmus - 1. a) oddanost vlastní zemi, národu (v.t. patriotismus); b) přehnaný a omezený patriotismus (v.t. šovinismus). 2. polit. doktrína, která povyšuje národní zájmy, bezpečnost apod. nad mezinárodní vztahy. 3. touha či podpora národní nezávislosti.