slabý tok

slabý tok, kombinace silových toků popisující slabé interakce. Vzhledem k charakteru slabých interakcí se rozlišuje silový tok nabitý (jeho působením se mění náboj částic a vzniká nabitý pár) a silový tok neutrální (náboj se nemění, vzniká pár neutrální).