nabídka obecně

nabídka, 1. oferta - jednostranný práv. úkon, návrh na uzavření smlouvy, pokud v ní jsou obsaženy alespoň podstatné části smlouvy (u kupní smlouvy vždy její předmět). 2. ekon. ang. supply a slov. ponuka - zboží, služby nabízené ke směně jednotlivci či jinými účastníky trhu.