nóta diplomatická

nóta diplomatická, nejobvyklejší forma dipl. korespondence; dopis adresovaný osobou osobě (např. min. zahr. cizímu velvyslanci či naopak) nebo úřadem úřadu (např. vyslanectvím min. zahraničí).