návěstí letcům

návěstí letcům, angl. Notices to airman, NOTAM - informace podávané státy o letištích, jejich stavu, vybavení a servisu.