nábřežní zeď

nábřežní zeď, druh masívní opěrné zdi se svislým lícem, umožňujícím plavbu až ke břehu. V zájmu stability bývá často kotvena.