náběhová doba kavitace

náběhová doba kavitace, doba působení kavitace na materiál (inkubační doba), ve které její účinky ještě nezpůsobily hm. úbytek.