myš hlodavec

myš, Mus - rod drobných hlodavců z čeledi myšovitých. Jediný druh, m. domácí, Mus musculus, byl pův. rozšířený v Přední Asii. S obilím byla m. zavlečena do všech světadílů. V našich podmínkách žije v lidských obydlích, vzácněji i na polích. V budovách se rozmnožuje po celý rok. Živí se rostl. i živoč. potravou. Vážný škůdce obilí, hl. ve skladištích. Může šířit i některá onemocnění, např. leptospirózy, tularémii a paratyfus.