murus gallicus

murus gallicus [mú- -kus, lat.], keltská opevňovací technika z konce 2. a zač. l.st. př.n.l. (oppidum). Těleso z trámové kostry, vyplněné štěrkem a kameny s lícní stranou tvořenou zdí z nasucho kladených kamenů.