mlýny

mlýny, chem . stroje k mletí sypkých (zrnitých) hmot za sucha nebo za mokra. Podle konstrukce se dělí např. na trubnaté (otáčející se duté válce s vloženým materiálem a padajícími tělesy), válcové (dva proti sobě se otáčející válce), křížové (proti sobě se otáčející dvě kruhové desky), kolové (kolové běhouny drtící materiál na desce), kladivové (oběžná kladiva a rošt), koloidní (materiál již ve formě suspenze se mele a roztírá mezi kuželovým sedlem a rychle se otáčejícím kuželem). V.t. mletí.