litina

litina, 1. hut. slévárenská slitina železa, uhlíku a křemíku s dalšími doprovodnými prvky. Množství uhlíku a jeho strukturní forma v l. (tj. tvar, velikost a rozložení grafitových lupínků ve struktuře) určují její mech. vlastnosti. Tech. důležité typy litiny jsou: a) perlitická l. šedá s pevností v tahu do 300 MPa; b) očkovaná l. s pevností v tahu 300-380 MPa; c) tvárná l. s uhlíkem vyloučeným ve tvaru zrn a s pevností v tahu 400-700 MPa; d) tvrzená l., vzniklá rychlým ochlazením tuhnoucí šedé litiny v kovové kokile; e) l. bílá; f) l. temperovaná; g) l. legovaná (niklem, chromem). V.t. slévárenství; železo; 2. výtv. um. umělecké předměty z litého železa, užívané zejm. v 19.století (reliéfní desky pro kamna, arch. detaily, sochy, pomníky).