letopisy hradišťsko-opatovické

letopisy hradišťsko-opatovické, č. analistické dílo vzniklé v klášteře Hradisko u Olomouce kolem 1146 na zákl. Ekkehardovy svět. kroniky a domácích letopiseckých děl, např. análů pražských, Kosmovy kroniky, pokračovatelů Kosmových a přímých zkušeností autora. L. h.-o. zaznamenávají kompilačně obecné události od zač. letopočtu do 893; 894-1145 vesměs jen k č. dějinám. Po odchodu benediktýnů z Hradiska byly letopisy přeneseny do Opatovic, kde v nich bylo pokračováno 1146-63.