l'Humanité

l'Humanité [limanyte], deník Fr. kom. strany, zal. 1904 J. L. Jaurèsem jako orgán Fr. socialistické strany. Od 8. 2. 1923 ústřední orgán Fr. kom. strany, 1939-44 vycházel ilegálně, od 21. 8. 1944 opět legálně. V redakci po 1923 působili např. P. Vaillant-Couturier, H. Barbusse, J. Duclos.