l'Hospital

l'Hospital [lopi-] Guillaume François Antoine, 1661 - 2. 2. 1704, fr. matematik. Zák Johanna Bernoulliho, 1696 autor první učebnice diferenciálního a integrálního počtu. V.t. l'Hospitalovo pravidlo.