lýko

lýko, floém, phloema , leptom - část cévního svazku rostlin, tvořená sítkovicemi, průvodními buňkami, lýkovými vlákny, lýkovým parenchymem a parenchymem paprsků. Slouží k rozvádění asimilátů v těle rostlin.