líc vzdušní

líc vzdušní, povrch přehradního tělesa směrem do údolí pod přehradou. Jeho sklon bývá u zemních přehrad nejednotný, u koruny strmější, u paty nejmírnější. Přechod různých sklonů je lomený. V místech lomů bývá sklon přerušován bermami.