koróna obecně

koróna, [lat. corona, věnec, koruna] - 1. astr. nejvrch. a nejřidší část atmosféry Slunce. Je tvořena elektr. a vícenás. ioniz. atomy, její teplota je asi mil. stupňů. Sahá do vzdálenosti několika slunečních poloměrů a přechází v meziplanetární prostor. Korónu lze pozorovat při úplném zatmění Slunce nebo pomocí koronografu.2. met. a) tvar polární záře; světelné záření, při němž se vlivem perspektivy zdá, že se paprsky sbíhají v jednom bodě; b) opt. úkaz vznikající ohybem slunečních paprsků na vod. kapičkách obsažených v atmosféře. Jeví se jako soustava barevných kroužků kolem slunečního disku. Obdobně vzniká koróna kolem Měsíce nebo umělých zdrojů světla. 3. el. tech. ionizační pochod závislý na velikostí el. napětí, na rozměrech a tvaru vodiče. Projevuje se klidným modrofialovým výbojem provázeným sykotem. Představuje určitou ztrátu el. energie.