kar

kar [něm.], březno, angl. cirk, corry, walesky cwm - údolní závěr nebo výklenek v h. svahu, který byl přehlouben firnem nebo ledovcovým ledem. Boční svahy jsou ze tří stran příkré, čtvrtá strana k. má karový práh, za nímž bývá karové jezero.