jazykovědec

jazykovědec, lingvista - též arch. jazykospytec - badatel, vědec zabývající se jazykovědou (lingvistikou, jazykospytem) - vědou o jazyce. V.t. jazykověda.