jablovci

jablovci, české označení pro vymřelé primitivní ostnokožce s vakovitou schránkou, Cystoidea.