jabloň

jabloň, Malus - rod dvouděložných rostlin z čeledi růžovitých. Známo asi 15 druhů. V ČR a SR pův. jabloň lesní, Malus silvestris. Je mohutného vzrůstu (15-18 m) s plody - jablky - různého tvaru a barvy. J. lesní a j. nízká, Malus pumila, jsou pratypem všech kult. pěstovaných odrůd jabloní. J. lesní se používá hl. pro podnože množené semeny pro extenzívní výsadbu jabloní. Janče, Malus pumila var. paradisiaca zakrslá forma j. používaná pro vegetačně množené podnože. Duzén, Malus pumila var. praecox, zplanělá forma j. používaná jako podnož skupiny M (Mallíng). Odrůdy j. se pěstují v různých tvarech a sponu na značně rozdílných podnožích. Vysokokmeny a polokmeny se pěstují na podnožích množených semeny. Čtvrtkmeny a zákrsky se pěstují na vegetativně množených podnožích skupiny M (Malling) nebo EM (East Malling). Při velkovýrobním způsobu pěstování nejsou velké a středně velké tvary j. vhodné.