j j

j j - vazba, fyz . typ kolektivní interakce v soustavě elektronů. Podle vektorového modelu v j j - v. spolu interagují magn. momenty orbitální a spinové jednotlivých elektronů. Výsledné momenty se skládají (interagují) v kolektivní moment soustavy. Tato vazba dobře popisuje stav elektronů v těžkých atomech.