izotopická invariance

izotopická invariance, nábojová invariance .fyz . symetrie silných interakcí; průběh interakcí nezávisí na el. náboji členu izotopického spinového multipletu (na projekci izospinu). Z i. i. plyne zákon zachování izospinu v silných interakcích a některá výběrová pravidla pro vznik a interakce částic. V.t. izotopický spin; silné interakce.