ius gentium

ius gentium, [lat.], všeobecné právo, vznikalo ve starém Římě z příbuzenských vztahů, vzájemné úcty a spravedlnosti. Užívalo se ve sporech s cizinci.