syrská (isaurijská) dynastie

syrská (isaurijská) dynastie, byz. dyn. 717-802. Prvním vládcem byl Lev III. Syrský, dyn. skončila císařovnou Irenou I. Za vlády s. (i.) d. zastavena arab. expanze a vedeny úspěšné války s Bulhary; zahájeno podrobení slovanských kmenů, které ovládly části Řecka. Hl. hosp. a voj. silou byli svobodní rolníci. Vládcové s. (i.) d. podporovali ikonoklasmus a část. konfiskovali círk. majetek.