hydrotropismus

hydrotropismus, růstový pohyb rostl. orgánů vyvolaný nestejnoměrnou vlhkostí prostředí. Pozitivní h. je ohyb směrem k vyšší vlhkosti (např. u kořenů), negativní h. je ohyb od vyšší vlhkosti (např. orientace u sporangioforu, popř. u třeně a klobouku hub). Odtud příd. jm. hydrotropní.