hmyz

hmyz, Ectognatha, Insecta - nejpočetnější třída členovců. Dosahují velikosti 0,2 mm až 37 cm. Tělo je rozděleno ve hlavu, hruď a zadeček. Na hlavě je pár tykadel, jednoduché složené oči a ústní ústrojí kousavé, bodavé nebo savé. Na hrudi jsou tři páry noh a pravidelně dva páry křídel. Dýchají rozvětvenými vzdušnicemi. Vyměšovacími orgány jsou malpigické trubice. Pohlaví jsou odděleného. U společenského hmyzu jsou kromě pohlavních jedinců ještě pracovní a obranné kasty. Vývoj se děje proměnou dokonalou (vajíčko - larva - kukla - imago) nebo nedokonalou (bez stadia kukly). Častá je partenogeneze. Žijí v nejrůznějším prostředí. Dospělý h. je suchozemský, larvy některého h. se vyvíjejí ve vodě, v rostlinách nebo v tělech jiných živočichů. Na světě žije asi 1 mil. druhů, z toho v ČR bylo zjištěno asi 30 tisíc druhů. Mnoho druhů je užitečných jako opylovači rostlin, cizopasníci škůdců a dravci. Užitkové druhy poskytují hedvábí, med a vosk, různá barviva, šelak. Mnoho druhů škodí v zeměd., les., potr., nebo jsou parazity chovaných živočichů a člověka, popř. přenašeči původců některých nemocí (spavé nemoci, malárie, žluté zimnice).