herec

herec, umělec, který zobrazuje nějakou postavu (popř. věc či jev) sebou samým. Cinnost h. je dnes rozsáhlá; hraje v divadle, filmu, televizi, rozhlase, recituje. Vychází z předlohy (role psané nebo mluvené) a svým jednáním ztělesňuje postavu v souhře s dalšími herci. Způsob jeho projevu a použití výrazových prostředků (hlasových, pohybových, kostýmu a masky) závisí na médiu, žánru a stylu hry. H. členíme podle médií (divadelní, filmový), druhů div. (činoherec, zpěvák, tanečník, mim, loutkoherec); ve filmu se objevil typ neherce (naturščik).