extruzívní horniny

extruzívní horniny, efuzívní horniny, výlevné horniny - vyvřelé horniny, které pronikly na zemský povrch a utuhly na něm jako příkrovy, lávové proudy, sopečné kužele.